Diplo till Stay Out West

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Way Out West fort­sät­ter att fyl­la på med ar­tis­ter. Nu är det klart att den ame­ri­kans­ke stjärn-dj:n spe­lar på fes­ti­va­lens klubb­sek­tion Stay Out West, skri­ver ar­ran­gö­ren i ett press­med­de­lan­de.

Diplo är en av tre med­lem­mar i grup­pen Major La­zer (som spe­lar på fes­ti­va­len) och han har även sam­ar­be­tat med ar­tis­ter som Beyon­cé, Jus­tin Bie­ber, The We­ek­nd och Ma­don­na.

Diplo får säll­skap av tre and­ra elektro­nis­ka ar­tis­ter: au­stra­lis­ke Flu­me, brit­tis­ke Jon Hopkins och ne­der­länds­ka Fa­ti­ma Ya­ma­ha, som al­la tre spe­lar på hu­vud­fes­ti­va­len.

Way Out West äger rum den 10–12 au­gusti i Slotts­sko­gen i Gö­te­borg. Kla­ra se­dan ti­di­ga­re är bland and­ra La­na Del Rey, Pixi­es,

Frank Oce­an och Band of Hor­ses. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.