Nytt Lem­my-al­bum ska släp­pas postumt

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Den mytomspun­ne Motör­he­adsång­a­ren Lem­my Kil­mis­ter gick bort i de­cem­ber 2015, men se­na­re i år släpps ett so­lo­al­bum i hans namn postumt.

Det be­rät­tar pro­du­cen­ten Jim Voxx i en ra­di­o­in­ter­vju.

– När Lem­my blev sjuk slu­ta­de vi job­ba med ski­van, men al­la in­spel­ning­ar var fär­di­ga.

En­ligt Voxx på­bör­ja­des ar­be­tet med al­bu­met re­dan 2003.

Bland in­spel­ning­ar­na finns sam­ar­be­ten med Da­ve Grohl från Foo Figh­ters och det brit­tis­ka punk­ban­det The Dam­ned, men det är in­te klart vil­ka lå­tar som kom­mer att fin­nas med på det fär­di­ga al­bu­met som släpps ”in­nan årets slut”.

Lem­my Kil­mis­ter av­led av prosta­tacan­cer och hjärt­svikt fy­ra da­gar ef­ter sin 70-års­dag. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.