Väk­ta­re mör­da­de 20 bed­jan­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■PAKISTAN. En man som ar­be­ta­de som väk­ta­re av en su­fisk hel­ge­dom i Pun­jab­pro­vin­sen i Pakistan har mör­dat 20 män­ni­skor som be­fann sig på plat­sen för att be, en­ligt po­li­sen i lan­det. Den 50­åri­ge man­nen, som upp­ges ha psy­kis­ka pro­blem, ska ha dro­gat off­ren in­nan han mör­da­de dem i sön­dags.

Man­nen har er­känt mor­den och sagt att han ge­nom­för­de dem ef­tersom han trod­de att de an­nars skul­le mör­da ho­nom en dag. Han har nu åta­lats för brot­ten till­sam­mans med yt­ter­li­ga­re två per­so­ner. (TT)

FO­TO: M.I. HAQ/AP

Någ­ra av off­ren ut­an­för bår­hu­set i Sarg­hod­ha i Pakistan. Bil­den är från i sön­dags när mor­den sked­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.