Trumps svär­son besöker Irak

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA/IRAK. USA:S pre­si­dent Do­nald Trumps svär­son och råd­gi­va­re Ja­red Kush­ner är i Irak på of­fi­ci­ellt be­sök, en­ligt upp­gif­ter från en källa i Trumps stab. Han re­ser med ge­ne­ral Joe Dun­ford som bjöd in ho­nom att föl­ja med, en­ligt den ano­ny­ma käl­lan som be­kräf­tar upp­gif­ter som ti­di­ga­re fun­nits i and­ra me­di­er.

36­åri­ge Kush­ner upp­ges ha ve­lat se Irak med eg­na ögon och vi­sa den ira­kis­ka re­ge­ring­en sitt stöd. (Tt­afp­reu­ters)

FO­TO: AP

Ga­vin Klei­don hål­ler i en bit av sin tra­si­ga ka­jak. Han över­lev­de en ha­j­at­tack ut­an­för Bris­ba­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.