Tid­ning läg­ger ner ef­ter mord

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MEX­I­KO. Den mex­i­kans­ka tid­ning­en Nor­te i sta­den Ci­u­dad Juá­rez läg­ger ner sin pap­pers­upp­la­ga se­dan en av tid­ning­ens jour­na­lis­ter skju­tits till döds. Nor­tes vd Oscar Can­tu skri­ver i tid­ning­ens sista ut­gå­va att han in­te är be­redd att lå­ta än­nu en jour­na­list plik­ta med li­vet.

Mi­rosla­va Bre­ach, 54, mör­da­des i sin bil i slu­tet av mars. Hon ha­de ny­li­gen skri­vit en ar­ti­kel om en kon­flikt mel­lan le­dar­na för ett kri­mi­nellt gäng som in­går i den mäk­ti­ga Ju­a­rez­kar­tel­len. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.