Tuff fi­nal för sport­le­gen­da­rer

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Åt­ta sport­hjäl­tar har bli­vit tre. Nu är det fi­nal i ”Su­perstars 2017”.

Fi­na­len bör­jar med tri­athlon följt av ba­se­ball och en av­slu­tan­de fi­nal­du­ell som krä­ver styr­ka och kon­di­tion. Ka­nal 5 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.