Fak­ta:

Hå­kan Hell­ström

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Född: 2 april 1974.

* In­led­de sin mu­sik­kar­riär i slu­tet av 1980-ta­let i Bro­der Da­ni­el, där han spe­la­de trum­mor till 1994. Spe­la­de se­dan trum­mor i in­di­e­rock­ban­det Ho­ney Is Cool, som fron­ta­des av Ka­rin Drei­jer.

* Åter­vän­de till Bro­der Da­ni­el 1997, som ba­sist, och fort­sat­te att spe­la med ban­det fram till 2002. Då ha­de han re­dan hun­nit so­lo­de­bu­te­ra med det hyl­la­de al­bu­met Känn ing­en sorg för mig Gö­te­borg (släpp­tes 2000).

* Har se­dan dess gett ut al­bu­men Det är så jag sä­ger det (2002), Ett ko­lik­barns be­kän­nel­ser (2005), Nåt gam­malt, nåt nytt, nåt lå­nat, nåt blått (2005), För sent för Edelweiss (2008), 2 steg från Pa­ra­di­se (2010), Det kom­mer ald­rig va över för mig (2013) och Du gam­la du fria (2016).

* Top­par Ul­le­vis publi­klis­ta med tre spel­ning­ar som haft runt 70 000 åskå­da­re. Re­kor­det, 70 144 per­so­ner, sat­tes 5 ju­ni 2016.

* Ger två kon­ser­ter på Ul­le­vi i som­mar, 28 och 29 ju­li.

* Ut­ställ­ning­en på Liseberg öpp­nar 22 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.