0

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PER­SO­NER har sökt äm­nes­lä­rar­ut­bild­ning­en i sa­mis­ka för års­kurs 7–9 och gym­na­si­et, som re­ge­ring­en be­slu­ta­de om 2014, rap­por­te­rar SR:S Ka­li­ber. Ba­ra hälf­ten av de ele­ver som vill lä­sa sa­mis­ka får den utbildning de har rätt till. Sve­ri­ge har fått kri­tik från Eu­ro­parå­det för att kra­ven i mi­no­ri­tets­kon­ven­tio­nen in­te upp­fylls. Ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­do­lin (MP) sä­ger till SR att det är ”myc­ket all­var­ligt”, och att det be­hövs gö­ras mer. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.