Mo­re­no ut­ro­pas till seg­ra­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■ECUADOR. Val­myn­dig­he­ten för­kla­rar väns­ter­re­ge­ring­ens kan­di­dat Lenín Mo­re­no som seg­ra­re i Ecu­a­dors pre­si­dent­val – men mot­stån­da­ren häv­dar val­fusk. Re­sul­ta­tet in­ne­bär att Wi­ki­le­aks­grun­da­ren Ju­li­an Assange, som göm­mer sig på lan­dets am­bas­sad i Lon­don, kan dra en suck av lätt­nad.

Op­po­si­tio­nens kan­di­dat Guil­ler­mo Las­so har lo­vat att spar­ka ut Wi­ki­le­aks­grun­da­ren och sex­brotts­miss­tänk­te Ju­li­an Assange från Ecu­a­dors am­bas­sad i Stor­bri­tan­ni­en om han vin­ner va­let. (Tt-afp-reu­ters)

FO­TO: JOSE SANCHEZ/AP

Väns­ter­kan­di­da­ten Lenín Mo­re­no har ut­ro­pats till seg­ra­re i Ecu­a­dors pre­si­dent­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.