Se­ger för sty­ran­de par­ti­et

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■ARMENIEN. Det sty­ran­de par­ti­et i Armenien kam­ma­de hem se­gern i sön­da­gens par­la­mentsval. Den pro­rys­ke pre­si­den­ten Serzj Sar­ki­si­ans re­pu­bli­kans­ka par­ti fick 49,12 pro­cent av rös­ter­na.

Va­let var det förs­ta som äger rum se­dan en ny för­fatt­ning för­vand­lat den for­na Sov­jetre­pu­bli­ken till en par­la­men­ta­risk re­pu­blik. Ar­me­ni­er­na är in­te va­na vid att by­ta makt­ha­va­re vid va­lur­nor­na, vil­ket gör att väst­län­der ser hel­gens val som ett vik­tigt de­mo­kra­tiskt test. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.