Kropp hit­tad vid gräv­ar­be­te

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. En kropp har hit­tats i sam­band med ett gräv­ar­be­te på en ar­bets­plats i Nor­danå i Staffanstorps kom­mun i Skå­ne.

Po­lis skic­ka­des till plat­sen för att gö­ra avspärr­ning­ar och ge­nom­fö­ra un­der­sök­ning­ar.

Huruvi­da det lig­ger nå­got brott bakom per­so­nens död och hur länge krop­pen le­gat där är in­led­nings­vis okänt. Men ären­det han­te­ras som ett mord. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.