Krav­ma­ski­nen SVFF!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­ti­keln ”Se bil­der­na från öp­pet hus på Fal­con alk­hol­fri are­na” (1/4).

FAL­KEN­BERG. Ci­tat ur HN:S ar­ti­kel: ”Slut­li­gen be­rät­ta­de Fal­ken­bergs ti­di­ga­re kom­mun­chef Rolf Land­holm att Fal­con al­ko­hol­fri are­na upp­fyl­ler al­la 57 krav som Fot­boll­för­bun­det har för elit­fot­boll.

– Ja, det finns till och med ett krav att jour­na­lis­ter­nas bord på press­läk­ta­ren är till­räck­ligt sto­ra för att rym­ma en lap­top.”

Visst är det här­ligt när ett id­rotts­för­bund kan stäl­la 57 krav på funk­tio­nen hos en kom­mu­nal id­rotts­an­lägg­ning för att den skall god­kän­nas för fot­bolls­lek åt an­ställ­da fot­bolls­spe­la­re ut­an att man be­hö­ver ta del av kost­na­den. El­ler så är det ba­ra sjukt!

Stran­den

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

NYÖPPNAD. I lör­dags var det öp­pet hus på nya Fal­con al­ko­hol­fri are­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.