All he­der åt brand­män­nen

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Ska det tum­mas på vår sä­ker­het?” (27/3).

VARBERG. Det är helt klart att man ska kän­na sig trygg i sam­häl­let. Jag för min del är trygg. All he­der åt des­sa brand­män i Var­bergs kom­mun. De är vå­ra hjäl­tar, de gör ett bra ar­be­te. Det är po­li­ti­ker­na som bor­de få upp ögo­nen. Det hop­pas jag de gör. Jag tyc­ker in­te de ska dra ner på per­so­na­len in­om rädd­nings­tjän­sen.

Ing­er Karlsson

Ved­di­ge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.