NYA GRANNAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Rolfstorp 3:16, Mår­tens Väg 19, Rolfstorp. Säl­ja­re: Su­san­ne Eva Je­an­net­te Nilsson och Leif To­mas Nilsson. Kö­pa­re: Britt Ing­er Ke­mi och Carl Erik Anders Bur­man. Kö­pe­sum­ma: 3 100 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 955 000 (2015) kro­nor.

Trön­nin­ge­näs 3:160, Ud­dar­nas Väg 51, Varberg. Säl­ja­re: Char­lot­ta Wal­dau och Anders Johan Wal­dau. Kö­pa­re: Sa­ra Kristi­na Alt­ner. Kö­pe­sum­ma: 3 700 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 637 000 (2015) kro­nor.

Lind­hov 1:106, Uls­ter­vä­gen 4, Varberg. Säl­ja­re: Fyr­strands­byn AB. Kö­pa­re: Pe­ter Al­ge­bäck och An­na Re­gi­na Vik­to­ria Al­ge­bäck. Kö­pe­sum­ma: 1 250 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Se­mestern 16, Bad­vä­gen 29, Varberg. Säl­ja­re: Var­bergs kom­mun. Kö­pa­re: Anders Christer An­ders­son. Kö­pe­sum­ma: 1 200 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Fol­ka­red 5:23, Fol­ka­red Vass­mo­dal 2, Lån­gås. Säl­ja­re: Ar­vid Ver­ner Svens­son. Kö­pa­re: Ju­nis Hil­de­gard Svens­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 738 000 (2015) kro­nor.

Gri­me­ton 18:37, Gri­me­ton 143, Gri­me­ton. Säl­ja­re: Siv Ka­ro­la Bengts­son. Kö­pa­re: Karl Ove Mi­kael Pers­son och Lin­da Ca­mil­la Char­le­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Strå­val­la-kär­ra 1:104, Svarte­mos­se­vä­gen 18, Strå­val­la. Säl­ja­re: Tre Styck AB. Kö­pa­re: Jesper Ola Dahlqvist och Isa­bel­le Mi­kae­la Roos. Kö­pe­sum­ma: 750 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 675 000 (2015) kro­nor.

Tor­pa 9:5, Tor­pa­vä­gen 63A, Varberg (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Olov Al­bert Sun­din. Kö­pa­re: Ing­er An­na He­le­na Sun­din. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 666 000 (2016) kro­nor.

Mun­ka­gård 1:70, Furuvä­gen 6, Tvåå­ker. Säl­ja­re: Karl Ar­ne Bör­jes­son. Kö­pa­re: Gun­borg Lin­nea Bör­jes­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 390 000 (2015) kro­nor.

År­näs 6:30, Nord­mar­ka­vä­gen 10, Ås­klos­ter. Säl­ja­re: Pär Mar­tin Hen­rik Kol­be och Siv Ni­na Kristin Kol­be. Kö­pa­re: Per Jo­nas Ragn­ha­ge och An­ne­li Ma­ri­ta Ragn­ha­ge. Kö­pe­sum­ma: 2 670 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 437 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.