An­mä­ler ut­press­ning däc­ken sön­derskur­na

Hallands Nyheter - - Varberg -

VARBERG: En man i Varberg upp­ger att han bli­vit tra­kas­se­rad vid ett fler­tal till­fäl­len. I en po­li­san­mä­lan har han upp­gett att nå­gon sku­rit sön­der tre bildäck vid två oli­ka till­fäl­len.

Den ho­tan­de per­so­nen ska ock­så ha skic­kat sms med krän­kan­de in­ne­håll bå­de till mål­sä­ga­ren och hans hy­resvärd.

Han har ock­så fått hot om att läm­na peng­ar för att kränk­ning­en ska upp­hö­ra.

Nu har han an­mält den miss­tänk­te gär­nings­man­nen för för­sök till ut­press­ning, ofre­dan­de, ska­de­gö­rel­se samt äre­kränk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.