Spar­ka­de sin gra­vi­da tjej på fle­ra stäl­len

Hallands Nyheter - - Varberg -

VARBERG: Vid halv två på tis­da­gen fick po­li­sen larm om en miss­han­del i Varberg. Det vi­sa­de sig att en yng­re kvin­na bli­vit miss­hand­lad av sin pojk­vän.

En­ligt an­mä­lan har kil­len spar­kat kvin­nan i bå­de an­sik­tet och ma­gen. Kvin­nan, som är gra­vid, kla­ga­de på smär­tor i an­sik­tet och i ma­gen. Hon läm­na­de plat­sen i am­bu­lans för kon­troll på sjuk­hu­set i Varberg.

Man­nen greps och an­hölls av po­li­sen. Han är nu miss­tänkt för miss­han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.