NYA GRANNAR

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Ul­larp 2:15, Små­ris­vä­gen 7, Ugg­larp. Säl­ja­re: Ing­er Mar­ga­re­ta We­land­son. Kö­pa­re: Britt Ei­vor Dy­ren­dahl och Lars Magnus Larsson Dy­ren­dahl. Kö­pe­sum­ma: 3 500 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 586 000 (2015) kro­nor. Oko­me-åparp 3:20, Oko­meå­parp 106, Ul­la­red. Säl­ja­re: Torsten Ing­var Carls­son och Sol­vig Mar­ga­re­ta Carls­son. Kö­pa­re: Mar­le­ne Ann-lou­i­se Moss­berg. Kö­pe­sum­ma: 900 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 737 000 (2015) kro­nor. Oko­me-lynga 3:21, Oko­melynga Ri­ser­na 201, Ul­la­red. Säl­ja­re: Per Anders Mi­kael Nilsson. Kö­pa­re: Per-anders Nils­sons döds­bo. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 308 000 (2014) kro­nor. Svär­det 3, Hol­gers­ga­tan 23, Fal­ken­berg (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Ni­mo För­valt­ning AB. Kö­pa­re: Vi­sions­bo­la­get 11256 AB. Kö­pe­sum­ma: 9 735 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 17 490 000 (2016) kro­nor. Eft­ra 2:121. Säl­ja­re: Långa­sands fas­tig­hets ak­tie­bo­lag. Kö­pa­re: Me­me­tio AB. Kö­pe­sum­ma: 680 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej Skogs­torp 2:33, Staf­singe 585, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Astrid Per­nil­la Brors­son och Jens Mårten Ek­strand. Kö­pa­re: An­na Ka­rin Le­o­nie An­ders­son och Ro­bin Bengt Karlsson. Kö­pe­sum­ma: 2 315 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 954 000 (2015) kro­nor. Lyk­tan 2, Råd­mans­ga­tan 37E, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Eva An­ni­ka Kem­pin­sky och Hans Göran Krister Hans­son. Kö­pa­re: Ste­fan Gustaf Ro­bert Borgryd. Kö­pe­sum­ma: 1 950 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 980 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.