Glass­lå­da kan vin­na SM i få­gel­holk

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Glass­lå­da, gökur och vil­la. Tu­sen­tals barn har snick­rat och skic­kat in bi­drag till få­gel­holks-sm. I går vi­sa­des de på Skan­sen i Stock­holm och på sön­dag ko­ras vin­na­ren av guld­hol­ken på träd­gårds­mäs­san.

– I år har bar­nen va­rit mer kre­a­ti­va än nå­gon­sin. Vi mär­ker vil­ken kre­a­ti­vi­tet och gläd­je det är för klas­ser­na som va­rit med, sä­ger Per Bengt­son som är pro­jekt­le­da­re och bi­o­log för SM i få­gel­holk på Na­tur­skydds­för­e­ning­en. (TT)

FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.