Då­lig till­gång på hjälp­me­del

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VÅRD. Många svens­kar som är be­ro­en­de av per­son­li­ga hjälp­me­del har in­te till­gång till rätt sorts hjälp­me­del, vi­sar en ny un­der­sök­ning.

Mer än en halv mil­jon svens­kar le­ver med en neu­ro­lo­gisk di­a­gnos och näs­tan en mil­jon svens­kar an­vän­der hjälp­me­del.

En en­kät­un­der­sök­ning som Neu­ro­för­bun­det gjort bland si­na med­lem­mar vi­sar att till­gång­en till hjälp­me­del är be­ro­en­de av bo­stads­ort och att det rå­der olik­het över lan­det.

En fjär­de­del är in­te nöj­da med si­na hjälp­me­del. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.