In­te klart med ha­ve­ri­ut­red­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■OLYC­KOR. Det finns än­nu inga svar på vad som or­sa­ka­de sön­da­gens bus­so­lyc­ka i Här­je­da­len, då tre unga mis­te li­vet. Sta­tens ha­ve­ri­kom­mis­sion har av­slu­tat sin un­der­sök­ning på olycks­plat­sen men än­nu in­te fat­tat be­slut om en even­tu­ell ha­ve­ri­ut­red­ning.

– Vi hål­ler fort­fa­ran­de på med vår för­stu­die. Vi har sam­lat in­for­ma­tion ge­nom plats­be­sök och vi har un­der­sökt for­do­net. Nu ska vi be­gä­ra in mer ma­te­ri­al för att ha som un­der­lag för ett be­slut, sä­ger ha­ve­ri­ut­re­da­re Alex­an­der Hur­tig. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.