Ga­len vänd­ning av FFF i U21-match

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILSSON 010-471 53 42 mat­ti­as.nilsson@hn.se

Fal­ken­bergs FF låg un­der med 0-3 men vän­de mi­ra­ku­löst till 5-4-se­ger på Gais­går­dens konst­gräs. – Det var den sju­kas­te mat­chen jag har spe­lat! sa Pas­si Pru­dence.

FFF ha­de en tung pre­miär i Superettan, men desto bätt­re går det i U21-se­ri­en. And­ra ra­ka se­gern kom mot Gais. Men odd­sen ta­la­de emot la­get ef­ter 0-3 i halv­tid.

– Jag trod­de de skul­le ut­ö­ka och gö­ra fler mål fak­tiskt, er­kän­de Pas­si.

Ef­ter ett re­jält snack sva­ra­de man för en fe­met­ta sista tre­kvar­ten.

Pas­si Pru­dence stod själv för 3-3-kvit­te­ring­en.

– Jät­te­vik­tigt för mig. Jag har läng­tat ef­ter det­ta må­let hur länge som helst. Man får själv­för­tro­en­de som an­fal­la­re.

FFF HA­DE ETT namn­kun­nigt gäng med spe­la­re som Johan Bratt­berg, Ri­chard Don­kor, Ste­fan Ro­de­våg, Johan Las­sa­gård, Enock Kwak­wa, och John Björ­kengren. I Gais fanns även Aik-lå­net Rick­son Man­si­a­mi­na med.

Gais kvit­te­ra­de till 4-4 i 88:e mi­nu­ten men stor matchvi­na­re blev Rasmus Larsson som sat­te se­ger­må­let på över­tid. I näs­ta om­gång den 11 april van­kas det Hal­lands­der­by mot Var­bergs Bo­is FC.

Må­len, FFF: Ri­chard Don­kor, Ste­fan Ro­de­våg, Pas­si Pru­dence, Mer­gim La­ci, Rasmus Larsson.

Bild: MATHIAS BERGELD/ARKIV

ÄNT­LI­GEN MÅL­SKYTT. Ny­för­vär­vet Pas­si Pru­dence nä­ta­de i and­ra halv­lek där FFF to­talt gjor­de fem kas­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.