Ljungski­le tar till­ba­ka kärt namn

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Den har he­tat saker som HA Bygg are­na, Mark­bygg are­na, Star­ke Ar­vid Are­na och nu se­nast Ud­de­val­la are­na. Men, nu blir Skar­sjö­val­len i Ljungski­le Skar­sjö­val­len igen.

”Främs­ta an­led­ning­en är att vår bas, så­väl an­tal sam­ar­bets­part­ners som publikt, finns i Ljungski­le även om vi gär­na sam­ar­be­tar med al­la, var­helst de be­fin­ner sig i vårt av­långa land. Vi vet att Ljungski­le­bor­na kän­ner stolt­het över sitt lag och vi är över­ty­ga­de om att den käns­lan för­stärks om vi går till­ba­ka till Skar­sjö­val­len”, skri­ver Ljungski­le SK i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.