Fak­ta:

Stä­der­na som gör upp om OS 2026

Hallands Nyheter - - Sporten -

Tänk­ba­ra mot­kan­di­da­ter till Stock­holm är Cal­ga­ry, Inns­bruck och den schwei­zis­ka kan­to­nen Grau­bün­den. Så här sä­ger SOK:S ord­fö­ran­de Hans Vest­berg om kan­di­da­ter som finns nu:

* Cal­ga­ry har bra in­fra­struk­tur och ett kon­cept som är väl­digt sta­bilt. Men Ka­na­da har ny­li­gen haft vin­ter­spel (Van­cou­ver 2010), sä­ger han.

* Inns­bruck har re­dan haft två vin­ter-os. De har en li­te mer be­grän­sad in­fra­struk­tur runt sta­den.

* I Schweiz kan det be­hö­vas en folk­om­röst­ning för att de ska kun­na ta be­slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.