Na­nook – Sve­ri­ges yngs­ta takin

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■DJUR. Takin är ett get­djur som le­ver i Hi­ma­laya, och på Kolmår­dens djur­park. I feb­ru­a­ri föd­des det se­nas­te till­skot­tet, Na­nook, till för­äld­rar­na Hob­bit och Aisha.

– Takin är ett väl­digt märk­ligt djur, de på­min­ner om en bland­ning mel­lan en get, en ko och en gnu, sä­ger djur­vår­da­ren Cassandra Hans­son.

Den väx­tä­tan­de takin väger som vux­et djur van­ligt­vis mel­lan 150–350 ki­lo. Lil­la Na­nook har hun­nit läg­ga på sig en del vikt se­dan föd­seln, men har en bit kvar till mam­mas och pap­pas stor­lek. (TT)

FOTO: KOLMÅR­DENS DJUR­PARK/TT

Ta­ki­kal­ven Na­nook är den förs­ta av sitt slag som föds på Kolmår­den. Ta­ki­ner le­ver på Hi­ma­lay­as slutt­ning­ar och är hotade av jakt och skogs­sköv­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.