16 län­der vill ha Eu-åkla­ga­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■EU. Sve­ri­ge är in­te in­tres­se­rat – men 16 and­ra Eu­län­der tyc­ker än­då att tan­ken på en ge­men­sam Eu­åkla­ga­re är till­räck­ligt spän­nan­de för att gå vi­da­re med ett så kal­lat ”för­dju­pat sam­ar­be­te”.

Åkla­garäm­be­tet Ep­po ska hands­kas med ”brott rik­ta­de mot EU:S eko­no­mis­ka in­tres­sen”, ex­em­pel­vis fusk och be­drä­ge­ri­er kring oli­ka Eu­stöd och bi­drag.

”Vi är in­rik­ta­de på att kun­na nå en upp­gö­rel­se in­om kom­man­de må­na­der”, sä­ger Owen Bon­ni­ci från EU:S nu­va­ran­de ord­fö­ran­de­land, Mal­ta, i ett ut­ta­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.