Fak­ta: Fler be­vil­jas ladd­ning nä­ra hem­met

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Un­der 2015 be­vil­ja­des 1 863 ären­den för publik ladd­ning, 73 pro­cent av al­la ären­den.

Un­der 2016 gick an­ta­let ären­den för ic­ke-publik ladd­ning om de pub­li­ka och upp­gick till 2 003, 58 pro­cent av al­la ären­den.

Sta­tisti­ken av­ser an­tal ladd­nings­plat­ser som har be­vil­jats Kli­mat­kli­vets stöd mel­lan 2015 och 2016. Stö­den in­ne­fat­tar bå­de snabb­ladd­ning, som kan ta en halv­tim­me och nor­mal­ladd­ning, som kan ta fle­ra tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.