Fak­ta: Stor­viltet i Kenya

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Se­dan 1970­ta­let har 18 ar­ter fly­gin­ven­te­rats med jäm­na mel­lan­rum i Keny­as sa­vann­om­rå­den. De­ras an­tal i dag jäm­fört med 1977 in­om pa­ren­tes: Stäpp­zeb­ra, 110 800 (158 100)

Buf­fel, 40 200 (66 200)

Ele­fant, 22 400 (39 000)

Struts, 19 700 (35 100) Gnu, 161 900 (451 700)

Gi­raff, 25 200 (76 200)

Gi­raff­ga­sell, 14 000 (44 600)

Grant­ga­sell, 77 000 (253 100) Vårtsvin, 8 700 (30 700) Mindre kudu, 4 700 (17 000) Thom­song­a­sell, 39 000 (158 500) Elan­dan­ti­lop, 9 800 (44 700)

Oryx­an­ti­lop, 13 700 (64 300)

To­pi­an­ti­lop, 22 200 (126 300)

Ko­an­ti­lop, 6 800 (43 000) Im­pa­la, 27 100 (171 000) Gré­vy­zeb­ra, 1 900 (14 400) Vat­ten­bock, 1 900 (15 600)

FOTO: KHALED KAZZIHA/AP ARKIV

På väg bort. En gi­raff i na­tio­nal­par­ken Am­bo­se­li i söd­ra Kenya. Gi­raf­fen hör till de ar­ter som har mins­kat kraf­tigt i Kenya se­dan 1970-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.