Man gri­pen för kvin­nomord

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. En man i 30­års­ål­dern har gri­pits och an­hål­lits miss­tänkt för mord på en kvin­na i Långs­hyt­tan, upp­ger po­li­sen i Da­lar­na.

– Han greps på plats i Gäv­le­borgs län, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Kristo­fer Mag­nus­son, som le­der för­un­der­sök­ning­en.

Den 31­åri­ga kvin­nan an­mäl­des för­svun­nen den 13 mars. Den 27 mars hit­ta­des en död per­son i kvin­nans hus, en per­son som tros va­ra den för­svun­na 31­åring­en. Off­rets iden­ti­tet är dock än­nu in­te fast­ställd. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.