Lund och Mr­sic nya i Bonus­fa­mil­jen

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Re­gi­na Lund och Mr­sic dy­ker upp i den and­ra sä­song­en av Bonus­fa­mil­jen. De gör två helt nya rol­ler i Svt-se­ri­en, skri­ver Ex­pres­sen.

Bonus­fa­mil­jen är ska­pad av Cla­ra, Moa och Fe­lix Hern­gren samt Cal­le Mar­tin.

Den hand­lar om just en bo- nus­fa­milj och de­ras pro­blem och pröv­ning­ar. I rol­ler­na syns bland and­ra Pet­ra Me­de, Ve­ra Vi­ta­li

och Bar­bro ”Lill-babs” Svens­son, och den förs­ta sä­song­en bör­ja­de sän­das ti­di­ga­re i år. In­spel­ning­ar­na av den and­ra drog igång re­dan i hös­tas och ska sän­das nå­gon gång un­der näs­ta år. (TT)

RE­GI­NA LUND OCH DRA­GO­MIR MR­SIC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.