Johan Falk till­ba­ka med nya fall

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Po­li­sen Johan Falk (Ja­kob Eklund) stre­tar vi­da­re i kam­pen mot brotts­lig­he­ten till­sam­mans med grup­pen för sär­skil­da in­sat­ser i Gö­te­borg, GSI. Upp­hovs­män­nen bakom fil­mer­na har ti­di­ga­re med­de­lat att sä­song­en från 2015 är den sista. Nu finns de fem sista fil­mer­na ”Ur as­kan i el­den”, ”Tyst di­plo­ma­ti”, ”Blods­di­a­man­ter”, ”Lock­down” och ”Slu­tet” att ström­ma. Ny be­kant­skap är Seth Ry­dells gäng­kol­le­ga Jack Ro­lan­der som spe­las av Björn Bengts­son. C MO­RE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.