KRAN HINDRADE TRA­FI­KEN

Hallands Nyheter - - Varberg -

SPECIALJOBB. Kra­nen som bloc­ke­ra­de Söd­ra Hamn­vä­gen i går an­vän­des av sä­ker­hets­skäl vid mid­natt till att lyf­ta ett stort ag­gre­gat långt in över ta­ket på gal­le­ri­an, när ing­en per­so­nal var där. Jät­tekra­nen från fö­re­ta­get Ji­nert är en Lieb­herr LTM1350/6.1 på 220 ton. Den kan lyf­ta upp till 350 ton och he­la 140 me­ter högt. Ef­teråt skul­le den mon­te­ras ned un­der åt­ta tim­mar och skic­kas till ett bro­jobb i Lands­kro­na.

Bild: MAR­TIN ERLANDSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.