Tju­var läm­na­de spår ef­ter in­brott

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Un­der hel­gen ha­de en el­ler fle­ra per­so­ner bru­tit sig in i band­trak­to­rer som stod på Ser­vice­vä­gen i Fal­ken­berg. Tju­var­na ha­de va­rit in­ne i hyt­ter­na men ha­de in­te hit­tat nå­got som de tyck­te var värt att stjä­la. I stäl­let ha­de de slang­at ben­sin från ett av for­do­nen. Po­li­sen har säk­rat fot­spår på plat­sen.

In­brot­ten upp­täck­tes kloc­kan sju på mån­dags­mor­go­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.