Gran­nar får ska­de­stånd ef­ter döds­hot

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Un­der ons­da­gen döm­des en Fal­ken­bergs­kvin­na i 45-års­ål­dern ef­ter att ha ho­tat en gran­ne till li­vet i april för­ra året. I do­men står att kvin­nan drack en en­li­ters whis­key­flas­ka och där­ef­ter kon­tak­ta­de en vä­nin­na för att få eko­no­mis­ka råd. Vä­nin­nan tryck­te bort sam­ta­len fle­ra gång­er då hon var­ken för­stått vad det gäll­de el­ler or­kat lyss­na. Då har den nu döm­da kvin­nan ringt vä­nin­nans sam­bo och döds­ho­tat kvin­nan i ett röst­med­de­lan­de. Man­nen och kvin­nan till­de­las 4 000 kro­nor var i ska­de­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.