Grat­tis Ma­ja

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Ma­ja Nilsson i Var­berg fyl­ler 90 år 7 april. Ma­ja, som är upp­växt i Gällsås i Oko­me, ar­be­ta­de i unga år som vård­bi­trä­de på Kå­sa, det vill sä­ga då­va­ran­de Kust­sa­na­to­ri­et Apel­vi­ken vid Lil­la Apel­vi­ken i Var­berg. Hon har även va­rit ser­vi­tris på Café Ly­ran och där­ef­ter söm­mers­ka på Ten­son 1969-1982.

1954 gif­te sig Ma­ja med Ar­ne och fy­ra år se­na­re flyt­ta­de de till Valinge. Ma­ja har i dag tre barn, åt­ta barn­barn och sju barn­barns­barn och hen­nes störs­ta in­tres­se är att ba­ka bul­lar och pas­sa upp barn och barn­barn. Ti­di­ga­re dan­sa­de hon of­ta gammel­dans och spe­la­de bin­go, nu tar hon det lug­na­re och äg­nar myc­ket tid åt att lä­sa böc­ker.

För­u­tom gif­ter­må­let, barn, barn­barn och barns­barns­barn så är en vik­tig hän­del­se då en okänd äld­re halv­bror Helsing­borg dök upp hos Ma­ja när hon var 58 år. Han ha­de he­la ti­den ve­tat att han ha­de en halv­sys­ter, men Ma­ja ha­de va­rit helt ove­tan­de. De höll kon­tak­ten och um­gicks än­da fram till han gick bort.

Sin fö­del­se­dag kom­mer Ma­ja att fi­ra med nä­ra och kä­ra på lör­dag i en sam­lings­lo­kal i Ved­di­ge. Hon har för­be­rett med myc­ket bak­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.