So­nic Syn­di­ca­te släp­per ny låt: en co­ver

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN EIREFELT 0721-91 12 67 ma­lin.eirefelt@hn.se

Fal­ken­bergs­bör­di­ga ban­det So­nic Syn­di­ca­te in­le­der Eu­ro­pa­tur­né med ny låt.

HN har följt So­nic Syn­di­ca­te länge. Ro­bin Sjun­nes­son är den en­da fal­ken­ber­ga­ren och ori­gi­nal­med­lem­men som är kvar i ban­det, som har ett nytt sound och som i går gjor­de tur­népre­miär i Ham­burg.

Till pre­miä­ren har ban­det släppt en ny låt, sin förs­ta co­ver: ”Fi­re” av PVRIS.

– Vår mu­sik­smak har för­änd­rats myc­ket på se­nas­te ti­den och vi tyc­ker att PVRIS är ett bra ex­em­pel på var rock­mu­si­ken är idag. De är på sam­ma spår som vi ef­ter släp­pet av vårt se­nas­te al­bum Con­fes­sions och So­nics ver­sion kom­plet­te­rar lå­ten per­fekt. Vi hop­pas få möj­lig­het att de­la scen med dem nå­gon gång i fram­ti­den, skri­ver ban­det i ett press­med­de­lan­de.

So­nic Syn­di­ca­te släpp­te sitt förs­ta al­bum 2005 och be­stod i bör­jan av Ro­land Jo­hans­son, John Bengts­son, Ri­chard Sjun­nes­son, Ka­rin Ax­els­son, Ro­bin Sjun­nes­son och Roger Sjun­nes­son. Ri­chard Sjun­nes­son, Roger Sjun­nes­son och Ro­land Jo­hans­son hop­pa­de se­na­re av och star­ta­de The Un­gui­ded. 2015 slu­ta­de ba­sis­ten Ka­rin Ax­els­son i So­nic Syn­di­ca­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.