Fack sväng­er om vård­bi­trä­den

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VÅRD. Vård­bi­trä­de är ett vik­tigt yr­ke som be­hövs även i fram­ti­den, slår fack­för­bun­det Kom­mu­nal nu fast. Ord­fö­ran­de To­bi­as Bau­din sä­ger att den nya håll­ning­en till viss del kan ses som en änd­ring från för­bun­dets si­da.

– Det är dags, även för oss i Kom­mu­nal, att in­se att vård­bi­trä­den be­hövs, sä­ger han till Ekot i Sve­ri­ges Ra­dio.

Ti­di­ga­re har Kom­mu­nal ve­lat ha ett golv vid un­der­skö­ters­kor, men Bau­din för­kla­rar att man lyss­nat på dis­kus­sio­nen om fler enk­la jobb i sam­häl­let. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.