Dom skyd­dar hbt-per­so­ner

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA. En dom­stol i Chi­ca­go i USA har sla­git fast att den ame­ri­kans­ka med­bor­gar­rättsla­gen från 1964 ska skyd­da hbt­per­so­ner från dis­kri­mi­ne­ring på ar­bets­plat­sen.

Be­ske­det är en vik­tig se­ger för den ame­ri­kans­ka hbt­rö­rel­sen, ef­tersom det är förs­ta gång­en som en ap­pel­la­tions­dom­stol – en över­dom­stol – drar slut­sat­sen att lag­tex­ten om sex­u­ell dis­kri­mi­ne­ring även om­fat­tar dis­kri­mi­ne­ring på grund av sex­u­ell lägg­ning.

HD har dock in­te ta­git ställ­ning till frå­gan. (Tt­reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.