Björn sö­ker him­melsk kär­lek

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Pir­rigt, spän­nan­de och li­te pa­nikar­tat – så be­skri­ver Björn Skogs­berg sin med­ver­kan i ”Tro, hopp och kär­lek”.

Mark Le­vengood är till­ba­ka för att hjäl­pa fy­ra nya sing­lar att fin­na sin livs­kam­rat. I veckans pre­sen­ta­tions­av­snitt träf­far vi kyr­ko­her­den

Jen­nie Wall, 36 år, präst­kan­di­da­ten Lina May­im, 37 år, kyrk­vakt­mäs­ta­ren

Filip Jöns­son, 26 år och präs­ten Björn Skogs­berg, 46 år.

Han be­skri­ver sig själv som en nörd med stor fa­sci­na­tion för Ja­pan och ja­pansk kul­tur. Han med­ger att det är pir­rigt att va­ra med i pro­gram­met.

– Det är bå­de ner­vöst och li­te kul. Det kan ju va­ra spänt re­dan från bör­jan i dej­tingsi­tu­a­tio­ner och när man gör det fram­för ka­me­ran så blir det ju li­te kris­pa­nik­lä­ge, skrat­tar han.

– Men jag är gans­ka van vid att va­ra of­fent­lig med mitt in­ners­ta. Det vill jag va­ra i min yr­kes­roll som präst. Jo­han Jans­son

Foto: SVT

Björn Skogs­berg är bå­de ner­vös och för­vän­tans­full in­för sä­song­ens ”Tro, hopp och kär­lek”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.