Ströms­ted­ts hos folk­kärt film­par

Hallands Nyheter - - Tvguide -

I ”Till­sam­mans med Ströms­ted­ts” re­ser Jen­ny och Niklas till Lon­don för att träf­fa He­le­na Berg­ström och Co­lin Nut­ley. Vi får ve­ta hur pa­ret träf­fa­des. De be­rät­tar ock­så hur det är att job­ba ihop. TV4 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.