Stärkt tjäns­te­kon­junk­tur

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

Tjäns­te­sek­torn stärks yt­ter­li­ga­re, en­ligt in­köps­chefs­in­dex för ser­vice­sek­torn. In­dex­et steg från 59,8 i feb­ru­a­ri till 61,3 i mars. Ett in­dex över 50 an­ses ty­da på till­växt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.