Boston och lu­ren­dre­je­ri

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

HAL­LAND. Är det en ren hän­del­se att den förs­ta ny­hets­si­dan i HN den 3 april (sid 10) upp­tas helt av att HN in­te kun­de lu­ra si­na lä­sa­re den 1:a april och av lä­ges­rap­por­ten från Boston­tea­met? En som miss­lyc­kas och en som lyc­kas? För vil­ka dju­pa kun­ska­per har Boston att kom­ma med?

Vår svens­ka sjuk­sta­tistik? Kan in­te svensk sjuk­vård själv tol­ka den? Boston­vår­den är högt ran­kad – ja. Det går åt myc­ket peng­ar att kom­ma i de­ras när­het. Ja­ha.

Stu­re Her­mans­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.