NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Träslövslä­ge 26:1, Häst­sko­vä­gen 9, Träslövslä­ge (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Jan Lennart Bjer­ler. Kö­pa­re: Anna Hen­ri­et­ta Ni­el­sen och Carl Fred­rik Ni­el­sen. Kö­pe­sum­ma: 6 530 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 488 000 (2015) kro­nor.

Ba­na­nen 12, Ny­ga­tan 13, Var­berg. Säl­ja­re: Bengt Olof Bengts­son. Kö­pa­re: John Ge­org To­bi­as Bell­myr. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 008 000 (2015) kro­nor.

Tvåå­kers-ås 2:148, Makrill­vä­gen 29, Träslövslä­ge. Säl­ja­re: Ingrid Maria Kristi­na An­ders­dot­ter Land­holm och Rolf Åke Hei­mer Land­holm. Kö­pa­re: Jo­han Christof­fer Lars­son och Kristi­na Maria Pa­riche­hr Lars­son. Kö­pe­sum­ma: 3 070 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 380 000 (20 15) kro­nor.

Tor­pa 7:25, Tor­pa 36, Var­berg. Säl­ja­re: Lars To­mas Karls­son och Maria Da­ni­el­la Lars­son. Kö­pa­re: Lars To­mas Karls­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 193 000 (2015) kro­nor.

Tor­pa 15:97, Pilås­vä­gen 24, Var­berg. Säl­ja­re: Eva An­ni­ka Mar­ga­re­ta Ålöv. Kö­pa­re: Kristi­na Lil­le­vi Al­berts­son och Ax­el Lennart Eli­as Pell­by. Kö­pe­sum­ma: 3 200 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 787 000 (2015) kro­nor.

Lind­hov 1:59, Trön­nin­ge­näs­vä­gen 10, Var­berg. Säl­ja­re: Ca­hid Al­bayrak. Kö­pa­re: Gül­nar Al­bayrak. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 3 256 000 (2015) kro­nor.

Väst­ra dero­me 5:4, Väst­ra Dero­me 98, Ved­di­ge. Säl­ja­re: Erik Jo­el Mikael Lennarts­son. Kö­pa­re: Ar­ne Jo­nas Mathias Eriks­son och Jessica He­len Olofs­son. Kö­pe­sum­ma: 1 825 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 865 000 (2015) kro­nor.

Tor­pa 15:30, Lärkås­vä­gen 2, Var­berg. Säl­ja­re: Kinn Maria An­tons­son och Bernt Mattias An­tons­son. Kö­pa­re: Anna Ka­rin Theré­se Ei­er­borg och Lars Andre­as Nilsson. Kö­pe­sum­ma: 3 250 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 732 000 (2015) kro­nor.

Span­narp 11:72, Thö­lins Väg 15, Tvåå­ker. Säl­ja­re: Gil­lis Ing­mar Svens­son och Le­na Yvon­ne Gustafsson. Kö­pa­re: Per Da­ni­el Norr­man och Maria Eli­sa­beth Norr­man. Kö­pe­sum­ma: 2 450 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 514 000 (2015) kro­nor.

Gö­des­tad 20:2, Gö­des­tad 26, Var­berg. Säl­ja­re: Carl Fred­rik Andersson. Kö­pa­re: Kersti Syn­nö­ve Bengts­dot­ter och Thor Gud­lei­fur Frid­riks­son och Jo­nas Os­kar Thors­son. Kö­pe­sum­ma: 3 300 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Blå­kloc­kan 11, Blåkloc­kestigen 5, Var­berg. Säl­ja­re: Ida Jenny-ann Koll­berg och Staf­fan Jan An­ders Koll­berg. Kö­pa­re: Mar­tin Erik Hess­low och Lina Katarina Vas­ters­son. Kö­pe­sum­ma: 4 075 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 959 000 (2015) kro­nor.

Ryd 1:31, Sve­bo­vä­gen 7, Karl gustav. Säl­ja­re: Ing-britt Johansson. Kö­pa­re: Claes Stig-olof Johansson. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 812 000 (2015) kro­nor.

Tor­pa-kär­ra 8:65, Hö­gaskärs­vä­gen 9, Var­berg. Säl­ja­re: Kjell Gert Ben­ny Pers­son. Kö­pa­re: Ben­ny Pers­sons döds­bo. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 987 000 (2015) kro­nor.

An­ti­lo­pen 3, Ka­mel­ga­tan 23, Var­berg. Säl­ja­re: Hil­dur Mar­ga­re­ta Na­bo. Kö­pa­re: Hil­dur Na­bos döds­bo. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 942 000 (2015) kro­nor.

Lind­hov 1:100, Uls­ter­vä­gen 18, Var­berg. Säl­ja­re: Fyr­strands­byn AB. Kö­pa­re: Mi­chael Carl Niclas Wictor och Elin Mar­ga­re­ta Dur­gé. Kö­pe­sum­ma: 1 250 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Rönn­bä­ret 12, Furu­bergs­ga­tan 12B, Var­berg. Säl­ja­re: Pe­ter Karl Moss­brant och Eva Bir­git Ce­ci­lia Moss­brant. Kö­pa­re: Ida Jen­ny­ann Koll­berg och Staf­fan Jan An­ders Koll­berg. Kö­pe­sum­ma: 4 900 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 228 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.