Fakta:

Hjälp­me­del finns

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Spis­vakt - en tek­nisk an­ord­ning som över­va­kar spi­sen. Vid risk för brand bryts ström­men till spi­sen in­nan en brand har hun­nit upp­stå.

* Brand­larm - som är kopp­lat till trygg­hets­larm.

* Au­to­ma­tisk släck­ut­rust­ning - mo­bil el­ler fast in­stal­la­tion.

* Var­se­bliv­nings­hjälp­me­del - till ex­em­pel brand­var­na­re som kopp­las ihop med ett sy­stem med ljus- el­ler vib­ra­tions­sig­na­ler.

* Tänd­skydd - kan va­ra rök­för­klä­de och flam­säk­ra säng­klä­der, madras­ser och kud­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.