Fakta:

Vind­kraft­par­ken

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 50 10 ∙ to­bi­as.svens­son@hn.se

* Vind­kraft­par­ken Hö­gabjärkär­sås be­står av tolv 149 me­ter höga vind­kraft­verk.

* Par­ken lig­ger drygt 15 kilo­me­ter ös­ter om Fal­ken­berg

* Den be­räk­nas pro­du­ce­ra 98 gi­ga­wat­tim­mar el un­der ett helår, vil­ket mot­sva­rar hus­håll­sel till drygt 18 000 hem.

* Vat­ten­fall och Skan­dia har in­ve­ste­rat un­ge­fär en halv mil­jard kro­nor i par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.