Tu­sen­tals eva­ku­e­ra­de ef­ter regn

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■NYA ZEELAND. Om­fat­tan­de över­sväm­ning­ar och jord­skred har lett till att tu­sen­tals män­ni­skor eva­kue­ras i nor­ra Nya Zeeland. Det är ihål­lan­de regn i köl­vatt­net av cyk­lo­nen Deb­bie som or­sa­kar svå­rig­he­ter.

Trak­to­rer och bå­tar an­vänds nu till att und­sät­ta män­ni­skor som bli­vit iso­le­ra­de av reg­nen. Inga döds­of­fer ha­de i går be­kräf­tats, men rädd­nings­ar­be­ta­re le­ta­de ef­ter minst en per­son som sak­nas.

”En gång per 500 år”, sä­ger me­te­o­ro­lo­ger som be­skri­ver de för­hål­lan­den som rå­der på Nor­dön. (Tt-reu­ters)

FOTO: ANDREW WARNER/AP

Sta­den Ed­gecum­be på Nor­dön i Nya Zeeland eva­kue­ras ef­ter sky­fall i cyk­lo­nen Deb­bi­es spår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.