Re­ge­ring­en: Skic­ka po­lis till Irak

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TERRORISM. Re­ge­ring­en vill att svensk po­lis ska kun­na skic­kas till Irak för att ut­re­da svens­kar som rest till lan­det för att be­gå ter­ror­brott, rap­por­te­rar Ekot i Sve­ri­ges Ra­dio.

– Det är för att kun­na stäl­la fler ter­ror­krigs­re­se­nä­rer in­för rät­ta i Irak och där­med för­hind­ra att de åter­vän­der, sä­ger in­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man (S) till Ekot.

Runt 300 svens­kar har rest ut­om­lands för att an­slu­ta sig till terrorgrup­per se­dan 2012, en­ligt Sä­po. Un­ge­fär hälf­ten har åter­vänt. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.