Buss­bo­la­get: Fö­ra­re lar­ma­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■OLYCKOR. Bus­sen som kör­de av vägen och väl­te i Här­je­da­len i sön­dags ge­nom­gick en ex­tra kon­troll strax fö­re döds­o­lyc­kan. Den­na ex­tra verk­stads­ge­nom­gång sked­de med an­led­ning av att en fö­ra­re haft syn­punk­ter på for­do­net, upp­ger fö­re­ta­get Berg­kva­ra­buss.

Bus­sen kon­trol­le­ra­des och prov­kör­des av en fö­ra­re som var van vid buss­ty­pen.

”Inga fel kon­sta­te­ra­des. For­do­net upp­träd­de helt nor­malt”, skri­ver Berg­kva­ra­buss vd Gö­ran Mell­ström i ett press­med­de­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.