Hem­lö­sa ef­ter häf­tig brand

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

In­vå­na­re i kust­sta­den Baco­or i syd­väst­ra Filip­pi­ner­na le­tar ige­nom de för­kol­na­de res­ter­na av si­na hem ef­ter att en häf­tig elds­vå­da un­der nat­ten ra­sat i om­rå­det. Brand­myn­dig­he­ter­na un­der­sö­ker or­sa­ken till bran­den som för­stör­de 600 hus och gjor­de ett tu­sen­tal fa­mil­jer hem­lö­sa.

FOTO: BULLIT MARQUEZ/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.