I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

MALTA. EU:S fi­nans­mi­nist­rar möts i Val­let­ta. Fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na Andersson (S) och riks­banks­chef Ste­fan Ing­ves del­tar.

GREKLAND. Tysklands pre­si­dent Frank-wal­ter Ste­in­mei­er i Aten.

BUSSOLYCKAN. Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven till Ske­ne för att träf­fa skol­per­so­nal och kom­mun­led­ning.

KD-DA­GAR. Krist­de­mo­kra­ter­nas kom­mun­da­gar in­leds i Karl­stad, par­ti­ord­fö­ran­de Eb­ba Busch Thor ta­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.