DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 40 år se­dan, 1977, av­gick Is­ra­els pre­miär­mi­nis­ter Yitz­hak Ra­bin, ef­ter av­slö­jan­det att han och hans fru Le­ah ha­de ett bank­kon­to i USA. Det var vid den ti­den olag­ligt för is­ra­e­lis­ka med­bor­ga­re att in­ne­ha bank­kon­ton i ut­lan­det. * För 45 år se­dan, 1972, ka­pa­des Uni­ted Air­li­nes Flight 855 av en Vi­et­nam­ve­te­ran vid namn Ri­chard Mc­coy Jr. Ef­ter att ha fått loss en lö­sen­sum­ma på 500000 dol­lar i kon­tan­ter flyd­de Mc­coy ge­nom ett fall­skärms­hopp. Se­na­re kun­de han gri­pas och åta­las. * För 190 år se­dan, 1827, sål­des de förs­ta stryk­tänd­stic­kor­na. Den eng­els­ke ke­mis­ten John Wal­ker stod för upp­fin­ning­en. Tänd­stic­kor­na kun­de tän­das mot al­la strä­va ytor. Först 1844 kom de så kal­la­de sä­ker­hets­tänd­stic­kor­na, upp­fun­na av

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.